سلام‌ِ با جواب

دوش گفتم: بکند لعل لبش چاره‌ی دل؟

سلام ای نظم و وحدت تمام

سلام آقا


رفتارِ بعضی آدم‌ها را که می‌بینم، خجالت می‌شوم. شرم می‌کنم. نظم و پرکاری از سر و رویشان می‌بارد. می‌بینند لطافت عالم را، حس می‌کنند نزدیکی آمدن شما را و ... خوب کار می‌کنند.

راستی آقا ... جدی جدی اگر این‌ها شیعیان تواند، یعنی پا در جای پایت می‌گذارند، ما کجاییم و چه می‌کنیم؟

به جای همه‌ی حرف‌هایی که با شما نزده‌ام
به جای همه‌ی سلام‌هایی که نداده‌ام
یا نه، به جای همه‌ی سلام‌هایی که پاسخ نداده‌ام:

سلام
من خسته و شکسته و بی یار و یاورم
و شما، آفتابی که روشن است و نمی‌سوزاند ...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان